SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

czesne

dopuszczalne w grach (i)

czesne

1. opłata pobierana za naukę w prywatnych i społecznych szkołach podstawowych, średnich i wyższych;
2. opłata za określony typ studiów (zaoczne, wieczorowe) w uczelniach państwowych


KOMENTARZE

mirnal # 2014-10-23

Cytat z pracy doktorskiej nt. naszego języka - http://www.sbc.org.pl/Content/93088/doktorat3218.pdf (str. 171) -
"Skoro zdecydowali się bez wyjątku na końcówkę -ym w apelatywach typu czesne, komorne, składowe, święcone, ale:
z czesnym, z komornym, ze składowym, ze święconym; o czenym, o komornym, o składowym, o święconym, należało pójść konsekwentnie tą drogą także w odniesieniu do nazw miejscowych i nazwisk".
Dlaczego "czesne" zmieniło się "w czenym"?