SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

czujeszli

niedopuszczalne w grach (i)

czujeszli

dawniej: czasownik "czuć" w formie osobowej połączony z partykułą pytającą "-li" (= czy); czy czujesz


KOMENTARZE

(brak)