SJP
SŁOWNIK SJP

czujeszli

dopuszczalne w grach (i)

czujeszli

dawniej: czasownik "czuć" w formie osobowej połączony z partykułą pytającą "-li" (= czy); czy czujesz


KOMENTARZE:

(brak)