SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

czyby

dopuszczalne w grach (i)

czyby

"czy" połączone z "by", partykułą trybu przypuszczającego


KOMENTARZE

kot_ganja # 2005-12-14

nie ma czegos takiego

~gosc # 2006-09-09

jest coś takiego, czytaj więcej książek

antoniwieczorek # 2006-09-09

I czyby i gdyby i boby i różne takie inne.

~gosc # 2008-06-03

braknie jeszcze odmiany
bymczybybym

~gosc # 2011-10-11

ZDS:
"przyrostki trybu przypuszczającego: -by, -bym, -byś, -byśmy, -byście pisane łącznie tylko z osobowymi formami czasownika (np.: myłabym, patrzyłobyś, walczyłybyście);"

Kiepsko ten punkt sklecony. I wyklucza on dopuszczalność choćby "czyby", co kłóci się z kolei z dalszym punktem:
"cząstki czasownikowe: -em, -eś, -eśmy, -eście, -m, -ś, -śmy, -ście są dozwolone w pisowni łącznej:
[...]
z zamieszczonymi w dopuszczalnych źródłach spójnikami i partykułami zakończonymi na -by (np.: żebym, czyżbyście, niechbyśmy, jakobyście),".