SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

dąż

dopuszczalne w grach (i)

dążyć

1. iść, zmierzać w określonym kierunku; podążać, kierować się, udawać się;
2. zmierzać do określonego celu, pragnąć coś osiągnąć; usiłować


KOMENTARZE

(brak)