SJP
SŁOWNIK SJP

X

dada

dopuszczalne w grach (i)

dada

awangardowy ruch artystyczny i literacki rozwijający się w latach 1916-23 w Europie i Ameryce, będący anarchiczną negacją dziedzictwa kulturalnego Europy; dadaizm

Dada

niedopuszczalne w grach (i)

Dada


KOMENTARZE:

juzek_stalin # 2003-08-26

"Włóżcie słowa do kapelusza, wyciągnijcie na chybił trafił, otrzymacie poemat dada".

juzek_stalin # 2003-08-26

(zapomnialem dodać) - jest to jeden z głównych postulatów dadaizmu (czyli takiego kierunku w sztuce)

~gosc # 2003-08-26

dada n ndm patrz: dadaizm

dadaizm m IV, D. -u, Ms. ~zmie, blm
<<awangardowy ruch literacko-artystyczny (w okresie od 1916–1923 r.) wyrosły na podłożu buntu przeciw wojnie i współczesnej cywilizacji mieszczańskiej, będący nihilistyczną negacją wszelkich tradycji i norm estetycznych, logicznych i moralnych; pojmował sztukę jako improwizowaną zabawę pełną fantazji i absurdalnego dowcipu>>

http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=9112

Niektórzy twierdzą, że nazwa tego ruchu pochodzi od gaworzenia dziecka: da, da..., którego "dzieła" ten ruch poniekąd naśladuje.