SJP
SŁOWNIK SJP

X

dalej

dopuszczalne w grach (i)

dalej

1. stopień wyższy od "daleko";
2. następnie, później;
3. słowo oznaczające rozpoczęcie, przeważnie nagłe, jakiejś czynności; nuż, nuże;
4. wykrzyknik oznaczający zachętę do zrobienia czegoś


KOMENTARZE:

(brak)