SJP
SŁOWNIK SJP

darowizna

dopuszczalne w grach (i)

darowizna

1. to, co zostało podarowane; dar;
2. umowa, na mocy której właściciel oddaje coś drugiej stronie dobrowolnie i bezpłatnie


KOMENTARZE:

(brak)