SJP
SŁOWNIK SJP

X

deje

dopuszczalne w grach (i)

dej

1. tytuł oficerski w wojskach janczarskich;
2. tytuł namiestników tureckich w Algierii i Tunisie

-

Deje

niedopuszczalne w grach (i)

Dej

nazwisko


KOMENTARZE

pinkifinger # 2006-01-11

dej jest okey - dał mi high score!