SJP
SŁOWNIK SJP

X

deju

dopuszczalne w grach (i)

dej

1. tytuł oficerski w wojskach janczarskich;
2. tytuł namiestników tureckich w Algierii i Tunisie

-

Deju

niedopuszczalne w grach (i)

Dej

[czytaj: deż] miasto w północnej Rumunii

-

Deju

niedopuszczalne w grach (i)

Dej

nazwisko


KOMENTARZE

(brak)