SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

dekstran

dopuszczalne w grach (i)

dekstran

roztwór wielkocząsteczkowego polimeru glukozy, stosowany jako płyn krwiozastępczy w przypadkach skrwawień, wstrząsu pourazowego i w oparzeniach; fluidex


KOMENTARZE

(brak)