SJP
SŁOWNIK SJP

X

destruktor

dopuszczalne w grach (i)

destruktor

czynnik niszczący

destruktor

dopuszczalne w grach (i)

destruktor

ten, kto burzy, niszczy; burzyciel, niszczyciel


KOMENTARZE:

destruktorka # 2006-12-02

a destruktorka?