SJP
SŁOWNIK SJP

determinizm

dopuszczalne w grach (i)

determinizm

1. twierdzenie, że wszystkie zjawiska i działania są połączone związkiem przyczynowo-skutkowym;
2. pogląd filozoficzny głoszący, że każde zdarzenie jest jednoznaczne i uwarunkowane swoimi przyczynami


KOMENTARZE:

koalar # 2005-09-24

Nudzących się zapraszam do wpisania w www.google.pl kilku ostatnich def mikiego.

maruha_mc # 2005-09-24

Pornoć miki otrzymał najwyższą notę w Idolu ! :-B

~gosc # 2008-06-05

Determinizm - taki pogląd filozoficzny zakładający, że każde działanie ma swoją przyczynę, w związku z czym wykluczający istnienie wolnej woli. Znając budowę całego wszechświata (wszystkie połączenia między neuronami w mózgu i budowę okolicznej materii) można przewidzieć wszystkie przyszłe zdarzenia, bo brak jakichkolwiek elementów losowych (wolną wolę już wykluczyliśmy).

~gosc # 2015-03-04

literówki do poprawy...

~gosc # 2017-06-12

Wolna wola nie wyklucza determinizmu! Co za genialny sofizmat!
To tak jak z równaniami kwadratowymi i im podobnymi - dochodzimy do pewnego momentu gdzie jest kilka możliwych dróg - każda jest inna, każda ma swój określony początek i koniec, każda jest początkiem dla kolejnych równań kwadratowych. Więc nadal można to przewidzieć - po prostu trzeba ogarnąć wszystkie możliwe drogi i któraś z nich będzie prawdziwa. Pierwsze równanie kwadratowe było w ogrodzie Eden - zerwą owoc lub nie zerwą owocu, jeżeli zerwą owoc mamy taką zmienną, jeżeli nie zerwą owocu taką. To jest jak inteligenty mechanizm który tworzy się na bieżąco

~gosc # 2017-09-19

W latach 20' minionego wieku sformułowano fizykę kwantową. Podstawowa różnica między obowiązującą dawniej fizyką newtonowską a fizyką kwantową jest taka, że w tej drugiej NIE MA pojęcia "wynik eksperymentu", istnieje natomiast "prawdopodobieństwo wyniku". To wyklucza determinizm, nie można przewidzieć przyszłości nawet znając wszystkie elementy teraźniejszości. TO uderza w samą podstawę materializmu jako filozofii, nie ma materializmu bez determinizmu. Cios był tak silny, że w ZSRS za czasów Stalina nie wolno było nawet wymieniać nazwiska Einsteina. Ale to dzieki takiej właśnie postawie - to Amerykanie zbudowali bombę atomową a my nie musimy teraz pisać cyrylicą.

~gosc # 2019-04-02

dlaczego teoria kwantowa uderza w podstawe materializmu?