SJP
SŁOWNIK SJP

X

detrytus

dopuszczalne w grach (i)

detrytus

1. geologia: pokruszony materiał skalny;
2. ekologia: podlegająca rozkładowi lub silnie rozdrobniona materia organiczna pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, występująca w toni wodnej w postaci zawiesiny lub w postaci osadów dennych, w środowisku lądowym wchodząca w skład próchnicy glebowej


KOMENTARZE:

~gosc # 2020-06-29

trypton