SJP
SŁOWNIK SJP

X

dewiza

dopuszczalne w grach (i)

dewiza

1. zwięzła zasada, którą ktoś kieruje się w życiu; motto, sentencja, myśl przewodnia;
2. rzadkie zgrubienie od: dewizka (łańcuszek przy zegarku kieszonkowym)


KOMENTARZE:

~gosc # 2014-01-18

A papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walutach obcych????

~gosc # 2014-01-19

Patrz: dewizy.

~gosc # 2016-10-27

to co jest formowane przez projekt, lub inwencje,intryga; sztuczna pomysłowość; manewr,podstęp; czasami w dobrym sensie; ale generalnie więcej w złym sensie; jak sztuczki są przeważnie zastosowana do złych celów.

~gosc # 2019-05-05

Więcej na temat definicji ustawowej dewizy w prawie dewizowym: https://kpfsobczak.wordpress.com/2019/05/05/obrot-dewizowy-i-odpowiedzialnosc-karnoskarbowa/

~gosc # 2020-07-02

maksyma