SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

dezawuować

dopuszczalne w grach (i)

dezawuować

nie uznawać czyjegoś prawa do jakichś działań


KOMENTARZE

~gosc # 2015-04-21

pomniejszać czyjeś zasługi, pomniejszać wartość czegoś

~gosc # 2020-07-01

<fr. désavouer> nie uznawać czyjegoś prawa do działań, brak zgody na powoływanie się na czyjeś poparcie, cofać aprobatę, kwestionować upoważnienie kogoś do czegoś