SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

diakonisa

dopuszczalne w grach (i)

diakonisa

1. w Kościele protestanckim: siostra zajmująca się działalnością charytatywną; diakoniska;
2. w okresie wczesnochrześcijańskim: dziewica lub wdowa pełniąca posługi religijne i charytatywne


KOMENTARZE

~gosc # 2012-01-31

"Polecam wam Febę, naszą siostrę, diakonisę Kościoła w Kenchrach. Przyjmijcie ją w Panu tak, jak świętych winno się przyjmować. Wesprzyjcie ją w każdej sprawie, w której pomocy waszej będzie potrzebowała. I ona bowiem wspierała wielu, a także i mnie samego" (List do Rzymian 16, 1 - 2)
por też http://www.womenpriests.org/pl/traditio/deac_gr1.asp