SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

dienom

dopuszczalne w grach (i)

dien

węglowodór nienasycony o dwóch wiązaniach podwójnych; diolefina

-

dienom

dopuszczalne w grach (i)

dieny

w chemii: grupa związków organicznych obejmująca acykliczne i cykliczne węglowodory nienasycone, w cząsteczkach których występują 2 wiązania podwójne; diolefiny (rzadziej)


KOMENTARZE

(brak)