SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

dieny

dopuszczalne w grach (i)

dieny

w chemii: grupa związków organicznych obejmująca acykliczne i cykliczne węglowodory nienasycone, w cząsteczkach których występują 2 wiązania podwójne; diolefiny (rzadziej)

-

dieny

dopuszczalne w grach (i)

dien

węglowodór nienasycony o dwóch wiązaniach podwójnych; diolefina


KOMENTARZE

(brak)