SJP
SŁOWNIK SJP

X

dnieć

dopuszczalne w grach (i)

dnieć

świtać


KOMENTARZE:

noikuj # 2004-07-20

Czy nie powinno byc trybu rozkazujacego ?
DNIEJ ?

zeber # 2004-12-03

a nie powinno byc jeszcze: dnieję, dniejesz, dnieje, dniej, dniejże, dniejmy...itd.. alalogicznie do świtać?

greenpoint # 2004-12-04

nie, gdyż jest to czasownik, którego odmiana sprowadza się tylko do rodzaju nijakiego (patrz: cnić, cknić itp.)

koalar # 2004-12-04

Hm, a ja bym mógł tu zacytować ZDS dotyczący form potencjalnych czasowników. Czy nie powinno się w związku z tym dodać tej potencjalnej odmiany?

greenpoint # 2004-12-04

pokaż mi ten fragment ZDS, który mówi, że coś powinno tu być dodane :-)

koalar # 2004-12-04

dla czasowników (formy potencjalne, przyp. mój ;)):

* formy czasowników występujących wyłącznie w stronie zwrotnej (np.: głowisz),
* wszystkie występujące w słownikach formy trybu rozkazującego od wszystkich czasowników (np.: móż, służ, pleń, czytaj, naumiej),
* formy bezosobowe od wszystkich czasowników (np.: czytano, pielono),
* pierwsza i druga osoba rodzaju nijakiego liczby pojedynczej wszystkich czasowników (np.: myłom, prałoś, rysowałobyś)

To ostatnie na przykład (WSZYSTKICH) ;DJ

greenpoint # 2004-12-04

Prawidłowość, a więc dopuszczalność, formy gramatycznej słowa oznacza, że:
* utworzona forma gramatyczna jest zgodna z zasadami gramatycznymi i ortograficznymi języka polskiego (dopuszczone są więc formy potencjalne, poprawne ze względów ortograficznych i gramatycznych, choć nieużywane w żywej polszczyźnie).
jasne? :-)

koalar # 2004-12-04

Iii tam... ;DJ

~gosc # 2005-10-04

Prawidłowość, a więc dopuszczalność, formy gramatycznej słowa oznacza, że:
greenpoint z 2004-12-04 21:55:21:
"* utworzona forma gramatyczna jest zgodna z zasadami gramatycznymi i ortograficznymi języka polskiego (dopuszczone są więc formy potencjalne, poprawne ze względów ortograficznych i gramatycznych, choć nieużywane w żywej polszczyźnie).
jasne? :-)"
czyli wg. greenpoint dnień, nednień jest poprawne choć nieuzywane???? o zgrozo!!!

neveride # 2008-01-16

jest forma "muś" a nie ma formy np. "dnieli"?
hm...

mirnal # 2014-08-17

Dlaczego brak 'dnieję'? Nie może Słońce w sztuce teatralnej dnieć i opowiadać o tym?

~gosc # 2014-08-17

Nie może, bo dnieć nie łączy się z żadnym rzeczownikiem, a ściślej - z podmiotem w zdaniu. "Dnieć" należy do wąskiej grupy odznaczających się tą cechą tzw. czasowników niewłaściwych w związku z czym nie występuje w funkcji orzeczenia w zdaniu.
Słońce może wschodzić (a później powiedzieć: wschodziłom) i wtedy dnieje.