SJP
SŁOWNIK SJP

X

docent

dopuszczalne w grach (i)

docent

1. stanowisko na uczelni wyższe od adiunkta;
2. osoba zajmująca to stanowisko


KOMENTARZE:

goshiki # 2006-07-14

uważam że docenty jest zwrotem niepoprawnym gramatycznie

greenpoint # 2006-07-14

Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN 2004:
" Współistnienie końcówek osobowych i nieosobowych, częste w M.lm rzeczowników rodzaju męskiego, ma motywację stylistyczną - formy NACECHOWANE (negatywnie, potocznie, pozytywnie) otrzymują jako wyróżnik fleksyjny zakończenie RZECZOWE, np. chłopy, dyrektory, ministry, policjanty, studenty, natomiast użycia NEUTRALNE sygnalizuje wykładnik MĘSKOOSOBOWY, np. chłopi, dyrektorzy, ministrowie, policjanci, studenci. ...(-) O wyborze elementu fleksyjnego przesądzałoby w tym wypadku kryterium funkcjonalno-stylistyczne" (str.1608)

~gosc # 2015-01-17

docent - znaczy uległy