SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

doprawdy

dopuszczalne w grach (i)

doprawdy

1. partykuła podkreślająca prawdziwość komunikowanego w zdaniu sądu, odnosząca się do treści całego zdania lub występująca przed wyrażeniem, do którego się odnosi, dodawana do rzeczownika, przymiotnika, czasownika, przysłówka lub liczebnika; naprawdę, zaprawdę, rzeczywiście, istotnie;
2. partykuła tworząca zależne od wcześniejszego kontekstu osobne wypowiedzenie o charakterystycznej, wznoszącej intonacji pytania, wyrażające brak wiary mówiącego w prawdziwość uzyskanej informacji lub jego wątpliwości, czy jest ona prawdziwa, np.: "Napędziłeś nam strachu. - Doprawdy?"


KOMENTARZE

~gosc # 2012-01-03

doprawdy - to partykuła o znaczeniu "istotnie, naprawdę", np. Zrobił doprawdy świetne wrażenie.
UWAGI: Wyrażenie przyimkowe do prawdy piszemy rozłącznie, np. Dążenie do prawdy to zasługuje na szacunek
/SPP/

~gosc # 2013-11-30

Doprawdy, dążenie do prawdy zasługuje na szacunek?