SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

doprecyzować

dopuszczalne w grach (i)

doprecyzować

określić coś bardziej szczegółowo; uściślić, uszczegółowić


KOMENTARZE

(brak)