SJP
SŁOWNIK SJP

X

dowiać

niedopuszczalne w grach (i)

dowiać

1. o wietrze:
a) wiejąc, donieść coś;
b) wiejąc, dotrzeć gdzieś;
2. dokończyć oddzielanie ziaren od plew w wialni;
3. dawniej: przejąć chłodem; zmrozić


KOMENTARZE:

mala_dlon # 2007-03-30

Czy rzeczywiście nie występuje w żadnym słowniku? :)