SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

dwumian

dopuszczalne w grach (i)

dwumian

suma dwóch elementów będących zmiennymi, liczbami bądź iloczynami zmiennych i/lub liczb (np.: x+y, 2x-5)


KOMENTARZE

~gosc # 2012-05-06

liczby owe muszą być różne od zera