SJP
SŁOWNIK SJP

X

dystynktywny

dopuszczalne w grach (i)

dystynktywny

1. odróżniający, wyróżniający; diakrytyczny;
2. w językoznawstwie: różnicujący elementy języka


KOMENTARZE:

(brak)