SJP
SŁOWNIK SJP

X

dywersyfikacja

dopuszczalne w grach (i)

dywersyfikacja

1. zróżnicowanie lub rozszerzenie oferowanych produktów i usług w celu pełniejszego wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa;
2. dywersyfikacja portfela papierów wartościowych - zakup różnych papierów wartościowych w celu obniżenia ryzyka inwestycyjnego


KOMENTARZE:

porjaszczuk # 2003-12-29

różnicowanie. To słowo jest bardzo długie i jeśli komuś się uda wykorzystać je w grze, to mogę w dowód uznania wysłać tej osobie butelkę syropu malinowego* ( * - pod warunkiem udokumentowania użycia, np. w formie zrzutu ekranowego)

~gosc # 2010-01-02

ja ułożyłem! jak ci przesłać screena?

~gosc # 2010-01-03

http://www.sjp.pl/dywersyfikacja

~gosc # 2017-02-12

myślę że po siedmiu latach może nie sprawdzać tutaj czy ktoś jednak użył tego zwrotu, oh, wait. .....2010-01-02

~gosc # 2017-03-17

Dywersyfikujcie źródła dochodu i formy gromadzenia kapitału wszelakiego! Od gotówki po ziemię, kruszec i sztukę a z drugiej strony po płacę, płody rolne i pracę ;)

marek176cm # 2017-03-18

Zamiast tego spolszczonego angielskiego słowa 'diversification' można użyć polskiego wyrażenia 'zróżnicowanie' źródeł dochodu, lub (mniej urzędowo) 'rozszerzenie wachlarza' źródeł dochodu.

~gosc # 2017-03-18

A zamiast siadać na francuskim taborecie, siadajmy na swojskim stołku. Możemy także umieścić swoje cztery litery na bezoparciowym meblu, okrągłym lub kwadratowym, o czterech lub trzech nogach, służącym głównie do siedzenia.

~gosc # 2017-09-26

Tematem wiersza jest świtanie, budzenie się dnia. Podmiot liryczny opowiada o oznakach świtu. Pojawili się pierwsi ludzie, powiewa lekki wiatr. Powoli unosi się mgła,ziemia paruje, na trawie osiada poranna rosa. Nie widać zwierząt, choć być może obudziły się pierwsze ptaki.
Podmiot liryczny to człowiek będący wnikliwym obserwatorem, znającym Biblię, bo tekst jest wyraźną aluzją do treści biblijnej.
Być może dla podmiotu lirycznego każdy kolejny świt przypomina proces stwarzania świata.