SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

dzierżawa

dopuszczalne w grach (i)

dzierżawa

1. użytkowanie ziemi lub rzeczy przez ustalony w umowie okres za ustaloną opłatą;
2. opłata za użytkowanie rzeczy lub ziemi


KOMENTARZE

~gosc # 2020-07-23

ajencja