SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

efekta

dopuszczalne w grach (i)

efekta

1. dawniej: papiery wartościowe długoterminowe, będące przedmiotem handlu na giełdzie;
2. przestarzałe: wszelkie ruchomości, szczególnie podróżne i wojskowe; zapasy

-

efekta

dopuszczalne w grach (i)

efekt

1. wywarcie, wywołanie wrażenia, np. efekt komiczny, piorunujący;
2. środek, sposób wywarcia, wywołania wrażenia, np. efekt świetlny, dekoracyjny;
3. wynik jakiegoś działania, np. efekt jo-jo, błyskawiczny, nieoczekiwany; rezultat, skutek;
4. przestarzałe: ruchomość, przedmiot użytku;
5. przestarzałe: długoterminowy papier wartościowy * forma mianownika l.mn. "efekta" przestarzała


KOMENTARZE

~gosc # 2006-10-25

dawniej papiery wartościowe