SJP
SŁOWNIK SJP

X

egalitaryzm

dopuszczalne w grach (i)

egalitaryzm

pogląd społeczno-polityczny uznający za podstawę sprawiedliwego ustroju społecznego zasadę równości wszystkich ludzi


KOMENTARZE:

~gosc # 2009-02-15

traktowanie wszystkich równo

~gosc # 2009-03-09

przekonanie, że wszyscy ludzie są równi i powinni mieć jednakowe prawa

~gosc # 2010-05-24

równy dostęp do czegoś

~gosc # 2014-11-03

dzięki!

~gosc # 2020-08-25

czyli inaczej niesprawiedliwość