SJP
SŁOWNIK SJP

egzekutor

dopuszczalne w grach

egzekutor

1. urzędnik państwowy ściągający należność od dłużników na podstawie orzeczeń sądowych; komornik;
2. wykonawca wyroków sądowych;
3. środowiskowo: piłkarz wykonujący rzut karny


KOMENTARZE:

mirnal # 2014-10-15

Jan Młynarek (1921 -1990) – polski kat, jeden z głównych egzekutorów stalinowskich w Polsce Ludowej i funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa.