SJP
SŁOWNIK SJP

ekstremizacja

dopuszczalne w grach (i)

ekstremizacja

radykalizacja;
1. stawanie się stanowczym i bezkompromisowym w poglądach i sposobach działania;
2. uczynienie czegoś radykalnym, skrajnym


KOMENTARZE:

(brak)