SJP
SŁOWNIK SJP

eksurbanizacja

niedopuszczalne w grach (i)

eksurbanizacja

poszerzanie się miejskich terytoriów na obszary o mniej intensywnej urbanizacji, np. przedmieścia; rurbanizacja


KOMENTARZE:

(brak)