SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

ekwiwalentny

dopuszczalne w grach (i)

ekwiwalentny

będący w równowadze z czymś; równoważny


KOMENTARZE

tevex # 2006-05-26

brak przysłówka:
WSO PWN 2006