SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

elativus

dopuszczalne w grach (i)

elativus

elatiwus; w językoznawstwie:
1. stopień najwyższy przymiotnika lub przysłówka; superlatiwus, superlativus, superlatyw;
2. przymiotnik lub przysłówek w stopniu najwyższym; superlatiwus, superlativus, superlatyw;
3. przypadek zależny oznaczający kierunek ruchu z wnętrza przedmiotu, m.in. w językach ugrofińskich


KOMENTARZE

koalar # 2005-09-02

Brak odmian.