SJP
SŁOWNIK SJP

eleaci

dopuszczalne w grach (i)

eleata

przedstawiciel greckiej szkoły filozoficznej z VI-V w. p.n.e.

eleaci

dopuszczalne w grach (i)

eleaci

starożytna szkoła filozoficzna założona przez Parmenidesa z Elei w VI-V wieku p.n.e., która uznawała poznanie zmysłowe za niedoskonałe

Hasło ze słownika wyrazów obcych


KOMENTARZE:

(brak)