SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

elokucja

dopuszczalne w grach (i)

elokucja

1. dział retoryki zajmujący się stylem wypowiedzi; poprawne, jasne i ozdobne wysławianie się;
2. odległość kątowa satelity od planety


KOMENTARZE

~gosc # 2013-05-26

poprawne, jasne i ozdobne wysłowienie. Elokucja – elocutio – czyli odpowiednie użycie słów do myśli, uporządkowanie wypowiadanie myśli.