SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

eluwium

dopuszczalne w grach (i)

eluwium

resztkowe nagromadzenie fragmentów skalnych odporniejszych na wietrzenie w miejscu, gdzie skała podlegała wietrzeniu fizycznemu lub chemicznemu, rezyduum, residuum


KOMENTARZE

jaskiniar # 2005-04-21

eluwium - rezyduum (residuum) resztkowe nagromadzenie fragmentów skalnych odporniejszych na wietrzenie w miejscu, gdzie skała podlegała wietrzeniu fizycznemu lub chemicznemu
kategoria geologia a nie geografia!
uwaga: skała wietrzejąca mogła być odporniejsza na rozpuszczanie w wodzie ale nie tylko! zwietrzelina nie powstaje wyłącznie na skutek rozpuszczania przez wodę, jak sugeruje to dotychczasowa definicja
proces wietrzenia nie dotyczy tylko skały macierzystej - chodzi raczej o miejsce gromadzenia się materiału.
proponuję dokonać niewielkich poprawek
źródła: Słownik Geologiczny WG 1985, str. 50
SWO PWN 2004, str. 253
(plus hihi własna wiedza w tej materii)

~gosc # 2005-04-21

poprawka jest proponowana nie tylko w oparciu o Słownik geologiczny ale i o Słownik Wyrazów Obcych PWN - dopuszczony do kanonu
obecne znaczenie jest nieprawidłowe!