SJP
SŁOWNIK SJP

emanacja

dopuszczalne w grach (i)

emanacja

1. wydzielanie czegoś, np. ciepła, energii itp. do otoczenia; promieniowanie, emisja;
2. to, co się wydziela, promieniuje;
3. przenośnie: uzewnętrznianie się, wydzielanie się, promieniowanie czymś, np. emanacja siły; emanowanie;
4. w chemii: naturalny izotop promieniotwórczy radonu;
5. w filozofii: wyłanianie się bytów z prapierwiastka uznawanego za byt doskonały, nieskażony;
6. w filozofii: teoria emanacji - pogląd, zgodnie z którym rozwój świata polega na wyłanianiu się różnych kategorii i bytów z absolutu; emanatyzm;
7. w geologii: gorący roztwór, para lub gaz pochodzenie magmowego, złożone ze składników trudno lotnych


KOMENTARZE:

~gosc # 2012-09-12

Promieniowanie. Uzewnętrznianie się czegoś.Wydzielanie, promieniowanie.Wdzięku, czyli roztaczanie go. Wypływ, wyłanianie się.

~gosc # 2013-05-20

Czyli czym może być emanacja śmierci?

~gosc # 2014-04-04

Emanacja smierci, zapewne w obozach hitlerowskich bylo czuc i widac emanujaca smierc