SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

empiryzm

dopuszczalne w grach (i)

empiryzm

1. ufanie bardziej doświadczeniu niż rozumowaniu;
2. kierunek filozoficzny przeciwstawny racjonalizmowi, uznający doświadczenie jako źródło wszelkiego poznania


KOMENTARZE

~gosc # 2007-02-05

przeciwieństwo racjonalizmu

~gosc # 2008-10-24

Jak to przeciwieństwo racjonalizmu?!
Przecież myślenie racjonalne bazuje w dużej mierze właśnie na osobistym doświadczeniu!
Mam racje?

~gosc # 2008-10-24

Niekoniecznie. Ale po części owszem. Istnieją właściwie bowiem dwa racjonalizmy [tak, tak, liczba mnoga jest możliwa!] - jeden jest przeciwstawny irracjonalizmowi (tzn. zakłada że wszystko można pojąć czystym rozumem), drugi zaś stoi w opozycji do empiryzmu właśnie (stwierdzając, że poznanie czegoś nie wymaga przeprowadzenia doświadczenia zawczasu; innymi słowy, doświadczenie może przynieść mylące rezultaty).

~gosc # 2014-02-02

doświadczenie, eksperyment, jak i introspekcję jako najważniejszą, najbardziej wartościową i jedyną formę poznania!