SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

emulacja

dopuszczalne w grach (i)

emulacja

1. informatyka: zdolność wykonywania poleceń przewidzianych dla innego urządzenia;
2. przestarzałe: rywalizacja


KOMENTARZE

marek176cm # 2014-10-07

Proponuję uściślenie def. 1. Oto chyba lepsza definicja.

<... zdolność wykonywania poleceń i zadań OPRACOWANYCH DLA KONKRETNEGO urządzenia, np. komputera, przez inne, często nowsze, udoskonalone urządzenie podobnego typu.>.

Powyższe hasło wywodzi się z łaciny i z grubsza znacza rywalizację, lub próby dorównywania.

W angielskim istnieje <emulation> [emjuLEJSZYN].

M176c / W