SJP
SŁOWNIK SJP

emulgować

dopuszczalne w grach (i)

emulgować

doprowadzać do trwałego połączenia dwóch wzajemnie niemieszających się cieczy, np. wody i oleju


KOMENTARZE:

(brak)