SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

emulsja

dopuszczalne w grach (i)

emulsja

1. mieszaniny płynów nierozpuszczających się wzajemnie w sobie, gdzie jeden jest rozproszony w drugim w postaci kropelek
2. zawiesina substancji światłoczułej pokrywająca klisze, błony i papiery fotograficzne


KOMENTARZE

~gosc # 2017-10-03

Uprasza się o niemylenie słownika z księgą skarg i zażaleń.