SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

enteogen

dopuszczalne w grach (i)

enteogen

substancja psychoaktywna wywołująca przeżycia mistyczne


KOMENTARZE

takiefakty # 2013-02-07

substancje psychoaktywne (naturalne, syntetyczne i półsyntetyczne) powodujące mistyczne, duchowe i transcendentalne doświadczenia; wprowadzające w stan holotropowy;
Enteogeny dzielimy na psychedeliki (poszerzające świadomość, oddziałujące na receptor 5-HTA2), np. DMT oraz dysocjanty (oddzielające świadomość od ciała, oddziałujące na różne receptory), np. Salvinorin A