SJP
SŁOWNIK SJP

entropii

dopuszczalne w grach (i)

entropia

1. chaos, bezład, zamęt, dezorganizacja;
2. w termodynamice: miara stopnia rozproszenia energii i nieuporządkowania układu;
3. w teorii informacji: miara nieokreśloności, stopnia nieuporządkowania elementów w zbiorze


KOMENTARZE:

(brak)