SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

epenteza

dopuszczalne w grach (i)

epenteza

w językoznawstwie: wtórne wytworzenie się elementu głoskowego wewnątrz wyrazu, wywołane głównie czynnikami fonetycznymi


KOMENTARZE

(brak)