SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

epigeneza

dopuszczalne w grach (i)

epigeneza

1. w biologii: teoria, według której rozwój zarodka polega na różnicowaniu się jednorodnych komórek powstałych z podziału zygoty, a następnie stopniowym wyodrębnianiu organów ciała;
2. w geologii: proces przeobrażania powstałej uprzednio skały pod wpływem nowych czynników zewnętrznych


KOMENTARZE

~gosc # 2012-02-08

gr. epi 'na' génesis 'narodzenie, pochodzenie'
por. preformacja