SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

epigon

dopuszczalne w grach (i)

epigon

naśladowca wielkich, utalentowanych poprzedników


KOMENTARZE

~gosc # 2014-01-02

Ja jestem epigonem Romana Dmowskiego tego wielkiego polskiego patrioty, męża stanu, wybitnego dyplomaty, pisarza i publicysty.

~gosc # 2014-01-02

Tak to prawda- Roman Dmowski wyzwoliciel Polski!!! Ojciec- architekt II Rzeczpospolitej!!! Świetny dyplomata, znał 7 jezyków obcych ( łacina, rosyjski, niemiecki, angielski, francuski, włoski i hiszpański)!!! Cześć i chwała bohaterom!!!

~gosc # 2014-02-13

a ja jestem epigonem Jerzego Urbana. cześć i chwała bohaterom!

~gosc # 2014-05-25

A czy epigon to przypdakiem nie jest wyrażeniem pejoratywnym? Jako nieudolny naśladowca wielkich poprzedników?

~gosc # 2014-07-24

epigon - nietwórczy naśladowca utalentowanych przodków ^.-


Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego.

~gosc # 2018-02-14

>dmowski
>wielki polski patriota

to byl ksenofob i nacjonalista, uosobienie wszystkiego co w Polakach najgorsze

~gosc # 2018-07-12

nie jest dobrze, skoro nawet tu niektórzy nie wytrzymują presji, by podzielić się ze światem zewnętrznym o drzemiących w nich pokładach pogardy i bezmyślności ...PRL zrobił swoje - smutne...

~gosc # 2020-08-17

imitator