SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

epoda

dopuszczalne w grach (i)

epoda

w antycznej poezji greckiej: strofa, w której drugi wers jest krótszy od pierwszego; dośpiew, epod


KOMENTARZE

(brak)