SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

ergativus

dopuszczalne w grach (i)

ergativus

w językoznawstwie: przypadek zależny, wyrażający najczęściej sprawcę bądź narzędzie czynności, występujący m.in. w językach kaukaskich; ergatiwus, ergatyw, agentivus


KOMENTARZE

koalar # 2005-03-19

Siedem.

koalar # 2005-08-19

No i tu nie ma jeszcze odmiany.