SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

ester

dopuszczalne w grach (i)

ester

związek organiczny będący pochodną kwasów i alkoholi lub fenoli

-

Ester

niedopuszczalne w grach (i)

Estera

imię żeńskie


KOMENTARZE

~gosc # 2012-09-12

Przepraszam, a dwa to jak będzie. estry? estrów? estery?

~gosc # 2018-09-21

po 6 latach wchodzę ja, cały na biało: estry.

~gosc # 2018-09-22

A odmiana Hans Ester?

~gosc # 2018-09-22

Estera Małach – legenda z podań i klecht o żydówce wnuczce opoczyńskiego kupca i lekarza zarazem, kochance króla Kazimierza Wielkiego. Biegła w medykamentach i sztuce miłosnej eliminowała rywalkę, czeską Rokiczankę i spłodziła dwóch synów NieMirka i Pałkę.
Historia wydana w publikatorach, poddana weryfikacji przez historyków okazała się fałszerstwem kronikarskim w wydaniu niejakiego Marcina Bielskiego- Wolski (prawdzic), oraz domniemanym wpisem w kroniki duchownego Jana Długosza (wieniawa)

Synonimem, Esterki (imię biblijne) żydowskiej 10-letniej dziewczynki, która donosiła na własną rodzinę do władz jest rozgrzeszenie czynu poświęcenia wielu osób dla ratowania jednostki w wyższej hierarchii społecznej czyli życia o większej wartości.

~gosc # 2018-09-22

- estry - to związki chemiczne mające zastosowanie głównie w przemyśle perfumeryjnym, kosmetycznym i spożywczym, powstają w reakcji działania kwasu na alkohol.
- wiele prostych estrów to ciecze o przyjemnym aromacie, które są odpowiedzialne za zapachy owoców i kwiatów